Om os

I sommeren 1996 blev der med henblik på opstart af et naturgas drevet kraftvarmeværk i området, etableret en arbejdsgruppe bestående af borgere i Sandved­Tornemark området. På et borgermøde den 9. oktober blev det med stor tilslutning besluttet at arbejde videre med projektet, og den 26. november 1996 afholdtes den stiftende generalforsamling.

Så kunne man komme i gang.

Dansk Energi Management, Århus, forestod projektet, mens den valgte bestyrelses opgave var at indhente tilslutningsaftaler fra kommende fjernvarmeaftagere og på grund af den store tilslutning kom kommunegarantien i hus og aftaler med de respektive entreprenører kunne udarbejdes.

I foråret 1997 var der myndighedsbehandling, kontraktforhandlinger og projektering.

I sommerens hede i 1997 blev fjernvarmerørene lagt ned - først i Sandved og senere i Tornemark.

Den 6. august blev det første spadestik til kraftvarmeværket taget, og den 11. november oprandt dagen, hvor der kunne holdes rejsegilde.

De første forbrugere blev tilsluttet i oktober måned og blev forsynet fra en midlertidigt opstillet varmecentral. Ved årskiftet 1997/98 blev de første forbrugere forsynet fra værket. Efter en kortere indkøringsperiode med lidt kedelproblemer står der i dag et værk, som fungere fuldt tilfredsstillende.

Bestyrelse og driftsleder
//